ข้าวราดแกง

อาหารจานด่วนยอดฮิตของคนไทย เกรดวิธีจัดร้านและบริการจะทำได้หลากหลายขายได้ทั้งวัน หากทำเลดีหรือได้ขายตามห้างสรรพสินค้าหรือแบ่งขายเป็นบรรจุถุงตามตลาดเช้า ตลาดเย็น ตลาดนัด ถ้ามีร้านอยู่กับที่ทำเป็นกิจลักษณะอาจรวยลูกค้าได้ไม่ยาก สูตรที่นำมาอยู่ในสัดส่วน 100 คนต่อเมนู มากน้อยลดเพิ่มตามส่วน

(อย่าลืมเสริมเคล็ดลับเพื่อความอร่อย ความสวยงามและโดดเด่นเฉพาะตัว)

ประเภทแกงเผ็ด

แกงเผ็ดเนื้อ
แกงเผ็ดเนื้อฟักทอง
แกงเผ็ดเนื้อมันเทศ
แกงเผ็ดเนื้อมะเขือยาว
แกงเผ็ดเนื้อมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดเนื้อหน่อไม้
แกงเผ็ดเนื้อถั่วฝักยาว
แกงเผ็ดเนื้อมะเขือพวง

แกงเผ็ดปลาสวาย
แกงเผ็ดปลาสวายมะเขือยาว
แกงเผ็ดปลาสวายมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดปลาสวายหน่อไม้

แกงเผ็ดปลากะพงแดง
แกงเผ็ดปลากะพงแดงมะเขือยาว
แกงเผ็ดปลากะพงแดงมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดปลากะพงแดงหน่อไม้

แกงเผ็ดลูกชิ้นปลา
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลามะเขือยาว
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลามะเขือเปราะ
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลาหน่อไม้
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลาถั่วฝักยาว
แกงเผ็ดลูกชิ้นปลามะเขือพวง

แกงเผ็ดปลาโอ
แกงเผ็ดปลาโอมะเขือยาว
แกงเผ็ดปลาโอมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดปลาโอหน่อไม้

แกงเผ็ดปลาอินทรี
แกงเผ็ดปลาอินทรีมะเขือยาว
แกงเผ็ดปลาอินทรีมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดปลาอินทรีหน่อไม้
แกงเผ็ดไก่
แกงเผ็ดไก่ฟักทอง
แกงเผ็ดไก่มันเทศ
แกงเผ็ดไก่มะเขือยาว
แกงเผ็ดไก่มะเขือเปราะ
แกงเผ็ดไก่หน่อไม้
แกงเผ็ดไก่ถั่วฝักยาว
แกงเผ็ดไก่มะเขือพวง

แกงเผ็ดปลาเค้า
แกงเผ็ดปลาเค้ามะเขือยาว
แกงเผ็ดปลาเค้ามะเขือเปราะ
แกงเผ็ดปลาเค้าหน่อไม้

แกงเผ็ดปลาริวกิวสด
แกงเผ็ดปลาริวกิวสดมะเขือยาว
แกงเผ็ดปลาริวกิวสดมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดปลาริวกิวสดหน่อไม้

แกงเผ็ดเป็ดย่างมะเขือเทศสุก

แกงเผ็ดปลาดุก
แกงเผ็ดปลาดุกมะเขือยาว
แกงเผ็ดปลาดุกมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดปลาดุกหน่อไม้

แกงเผ็ดปลาดุกทะเล
แกงเผ็ดปลาดุกทะเลมะเขือยาว
แกงเผ็ดปลาดุกทะเลมะเขือยาว
แกงเผ็ดปลาดุกทะเลมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดปลาดุกทะเลหน่อไม้

แกงเผ็ดหมู
แกงเผ็ดหมูมะเขือเปราะ
แกงเผ็ดหมูมะเขือยาว
แกงเผ็ดหมูมันเทศ
แกงเผ็ดหมูมะเขือพวง

ประเภทแกงป่า

แกงป่าปลาดุก
แกงป่าปลาดุกหน่อไม้
แกงป่าปลาดุกมะเขือยาว
แกงป่าปลาดุกมะเขือเปราะ

แกงป่าปลากะพงแดง
แกงป่าปลากะพงแดงมะเขือยาว
แกงป่าปลากะพงแดงมะเขือเปราะ
แกงป่าปลากะพงแดงถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาโอสด
แกงป่าปลาโอสดมะเขือยาว
แกงป่าปลาโอสดมะเขือเปราะ
แกงป่าปลาโอสดหน่อไม้
แกงป่าปลาโอสดถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาดุกทะเล
แกงป่าปลาดุกทะเลหน่อไม้
แกงป่าปลาดุกทะเลถั่วฝักยาว
แกงป่าปลาดุกทะเลมะเขือเปราะ

แกงป่าปลาสวาย
แกงป่าปลาสวายหน่อไม้
แกงป่าปลาสวายถั่วฝักยาว
แกงป่าไก่
แกงป่าไก่หน่อไม้
แกงป่าไก่มะเขือยาว
แกงป่าไก่มะเขือเปราะ
แกงป่าไก่ฟักทอง
แกงป่าไก่ถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาริวกิว
แกงป่าปลาริวกิวมะเขือยาว
แกงป่าปลาริวกิวมะเขือเปราะ
แกงป่าปลาริวกิวหน่อไม้
แกงป่าปลาริวกิวถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาอินทรี
แกงป่าปลาอินทรีมะเขือยาว
แกงป่าปลาอินทรีมะเขือเปราะ
แกงป่าปลาอินทรีหน่อไม้
แกงป่าปลาอินทรีถั่วฝักยาว

แกงป่าเนื้อ
แกงป่าเนื้อหน่อไม้
แกงป่าเนื้อมะเขือยาว
แกงป่าเนื้อมะเขือเปราะ
แกงป่าเนื้อฟักทอง
แกงป่าเนื้อถั่วฝักยาว

ประเภทแกงคั่ว มัสมั่น แกงกะหรี่

แกงคั่วสับปะรด
แกงคั่วสับปะรดหมู
แกงคั่วสับปะรดกุ้ง
แกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่แห้ง
แกงคั่วสับปะรดหอยหลอดแห้ง

แกงคั่วปลาทูกังเค็ม
แกงคั่วปลาทูกังเค็มฟักเขียว
แกงคั่วปลาทูกังเค็มถั่วฝักยาว
แกงคั่วเทโพ
แกงคั่วเทโพหมู
แกงคั่วเทโพปลา

แกงคั่วหน่อไม้ดอง
แกงคั่วหน่อไม้ดองปลาโอเค็ม
แกงคั่วหน่อไม้ดองปลาช่อน

แกงคั่วฟักทองปลาย่าง

แกงมัสมั่น - แกงกะหรี่

แกงมัสมั่น
แกงมัสมั่นเนื้อมันเทศ
แกงมัสมั่นไก่มันเทศ
แกงกะหรี่
แกงกะหรี่ไก่
แกงกะหรี่เนื้อ
แกงกะหรี่หมู

ประเภทแกงส้ม

แกงส้มปลาสวาย
แกงส้มปลาสวายดอกแค
แกงส้มปลาสวายหน่อไม้ดอง
แกงส้มปลาสวายผักบุ้งไทย
แกงส้มปลาสวายมะละกอ
แกงส้มปลาสวายผักกาดขาว
แกงส้มปลาสวายผักกาดกวางตุ้ง
แกงส้มปลาสวายหัวผักกาดสด
แกงส้มปลาสวายถั่วฝักยาว

แกงส้มปลาสีกุน
แกงส้มปลาสีกุนดอกแค
แกงส้มปลาสีกุนหน่อไม้ดอง
แกงส้มปลาสีกุนผักบุ้งไทย
แกงส้มปลาสีกุนมะละกอ
แกงส้มปลาสีกุนผักกาดขาว
แกงส้มปลาสีกุนผักกาดกวางตุ้ง
แกงส้มปลาสีกุนหัวผักกาดสด
แกงส้มปลาสีกุนถั่วฝักยาว

แกงส้มกุ้งชีแฮ้
แกงส้มกุ้งชีแฮ้ดอกแค
แกงส้มกุ้งชีแฮ้หน่อไม้ดอง
แกงส้มกุ้งชีแฮ้ผักบุ้งไทย
แกงส้มกุ้งชีแฮ้มะละกอ
แกงส้มกุ้งชีแฮ้ผักกาดขาว
แกงส้มกุ้งชีแฮ้ผักกาดกวางตุ้ง
แกงส้มกุ้งชีแฮ้หัวผักกาดสด
แกงส้มกุ้งชีแฮ้ถั่วฝักยาว

แกงส้มปลาช่อน
แกงส้มปลาช่อนดอกแค
แกงส้มปลาช่อนหน่อไม้ดอง
แกงส้มปลาช่อนผักบุ้งไทย
แกงส้มปลาช่อนมะละกอ
แกงส้มปลาช่อนผักกาดขาว
แกงส้มปลาช่อนผักกาดกวางตุ้ง
แกงส้มปลาช่อนหัวผักกาดสด
แกงส้มปลาช่อนถั่วฝักยาว
แกงส้มปลากะพง
แกงส้มปลากะพงดอกแค
แกงส้มปลากะพงหน่อไม้ดอง
แกงส้มปลากะพงผักบุ้งไทย
แกงส้มปลากะพงมะละกอ
แกงส้มปลากะพงผักกาดขาว
แกงส้มปลากะพงผักกาดกวางตุ้ง
แกงส้มปลากะพงหัวผักกาดสด
แกงส้มปลากะพงถั่วฝักยาว

แกงส้มปลาหมอ
แกงส้มปลาหมอดอกแค
แกงส้มปลาหมอหน่อไม้ดอง
แกงส้มปลาหมอผักบุ้งไทย
แกงส้มปลาหมอมะละกอ
แกงส้มปลาหมอผักกาดขาว
แกงส้มปลาหมอผักกาดกวางตุ้ง
แกงส้มปลาหมอหัวผักกาดสด
แกงส้มปลาหมอถั่วฝักยาว

แกงส้มปลาเทโพ
แกงส้มปลาเทโพดอกแค
แกงส้มปลาเทโพหน่อไม้ดอง
แกงส้มปลาเทโพผักบุ้งไทย
แกงส้มปลาเทโพมะละกอ
แกงส้มปลาเทโพผักกาดขาว
แกงส้มปลาเทโพผักกาดกวางตุ้ง
แกงส้มปลาเทโพหัวผักกาดสด
แกงส้มปลาเทโพถั่วฝักยาว

ประเภทต้ม - แกงจืด

แกงจืดไก่
แกงจืดไก่ฟักเขียว
แกงจืดไก่หัวผักกาดสด
แกงจืดไก่ผักกาดขาว
แกงจืดไก่บวบเหลี่ยม
แกงจืดไก่กะหล่ำปลี
แกงจืดไก่แตงกวา

แกงจืดหัวผักกาดเค็ม
แกงจืดหัวผักกาดเค็มไก่
แกงจืดหัวผักกาดเค็มหมู

แกงจืดลูกชิ้นปลา
แกงจืดลูกชิ้นปลาหัวผักกาดสด
แกงจืดลูกชิ้นปลาผักกาดขาว
แกงจืดลูกชิ้นปลาผักกาดกวางตุ้ง

แกงจืดวุ้นเส้น
แกงจืดวุ้นเส้นหมู
แกงจืดวุ้นเส้นกุ้งแห้ง

แกงจืดหมู
แกงจืดหมูฟักเขียว
แกงจืดหมูหัวผักกาดสด
แกงจืดหมูผักกาดขาว
แกงจืดหมูแตงกวา
แกงจืดผักกาดดอง
แกงจืดผักกาดดองไก่
แกงจืดผักกาดดองเค็มไก่
แกงจืดผักกาดดองหมู
แกงจืดผักกาดดองเค็มหมู
แกงจืดผักกาดดองปลาช่อน
แกงจืดผักกาดดองปลากะพงแดง

แกงจืดลูกชิ้นกุ้ง
แกงจืดลูกชิ้นกุ้งหัวผักกาดสด
แกงจืดลูกชิ้นกุ้งผักกาดขาว
แกงจืดลูกชิ้นกุ้งผักกาดกวางตุ้ง

แกงจืดไข่เจียว

แกงจืดเลือดหมู

แกงจืดสับปะรด
แกงจืดสับปะรดไก่สด
แกงจืดสับปะรดหมู

แกงจืดเต้าหู้
แกงจืดเต้าหู้ (ชนิดอ่อน)
แกงจืดเต้าหู้ (ชนิดแข็ง)

แกงเลียง

แกงเลียง
แกงเลียงบวบเหลี่ยม
แกงเลียงฟักทอง
แกงเลียงเห็ดฟาง / เห็ดนางฟ้า
แกงเลียงหัวปลี
แกงเลียงน้ำเต้า
แกงเลียงใบตำลึง

ประเภทต้ม - กะทิ - แกงกะทิ - ต้มยำ - ซุป - ต้มข่า - ต้มพะโล้ - ต้มส้ม

ต้มกะทิฟักเขียว
ต้มกะทิฟักเขียวปลาทูกังเค็ม
ต้มกะทิฟักเขียวหอยแมลงภู่แห้ง
ต้มกะทิฟักเขียวหอยหลอดแห้ง
ต้มกะทิฟักเขียวปลารังนึ่ง

ต้มยำ
ต้มยำไก่หน่อไม้
ต้มยำเนื้อหน่อไม้ต้ม
ต้มยำปลาช่อนหน่อไม้ต้ม
ต้มยำเครื่องในวัว
ต้มยำปลาทูนึ่ง
ต้มยำปลาทูสด

ต้มข่า
ต้มข่าไก่กะหล่ำปลี
ต้มข่าไก่หัวปลี
ต้มข่าไก่หน่อไม้
ต้มข่าเนื้อกะหล่ำปลี
ต้มข่าเนื้อหน่อไม้
ต้มข่าปลาช่อนกะหล่ำปลี
ต้มข่าปลาช่อนหน่อไม้
ต้มกะทิมะละกอ
ต้มกะทิมะละกอปลาทูกังเค็ม
ต้มกะทิมะละกอหอยแมลงภู่แห้ง
ต้มกะทิมะละกอหอยหลอดแห้ง
ต้มกะทิมะละกอปลารังนึ่ง
ต้มกะทิหน่อไม้ดองเนื้อเค็ม

ซุป
ซุปเนื้อมันเทศ
ซุปไก่มันเทศ
ซุปเนื้อหน่อไม้ต้ม
ซุปไก่หน่อไม้ต้ม
ต้มโฮกฮือเนื้อโคทากระเทียมพริกไทย

ต้มส้ม
ต้มส้มปลาทู
ต้มส้มปลาช่อน
ต้มส้มปลาแดง

ต้มพะโล้
ต้มพะโล้หมูสามชั้น ไข่
ต้มพะโล้เต้าหู้ทอด ไข่

ประเภทผัดเผ็ด

ผัดพริกแกง
ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมู
ผักพริกแกงถั่วฝักยาวเนื้อ
ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้
ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวลูกชิ้นปลา
ผัดพริกแกงผักบุ้งหมู
ผัดพริกแกงผักบุ้งเนื้อ
ผัดพริกแกงผักบุ้งกุ้งชีแฮ้
ผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นปลา

ผัดเผ็ดทอดกรอบ
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ
ผัดเผ็ดปลาช่อนทอดกรอบ

ปลาราดพริก
ปลาทูสดทอดราดพริก
ปลารังทอดราดพริก

ผัดกะหรี่
ผัดกะหรี่เนื้อ

ผัดพริกหยวก
ผัดพริกหยวกหมู
ผัดพริกหยวกเนื้อ
ผัดพริกหยวกกุ้ง
ไก่ผัดพริก

ผัดขี้เมา
ผัดขี้เมาไก่
ผัดขี้เมาหมู
ผัดขี้เมาเนื้อ
ผัดเผ็ดหน่อไม้
ผัดเผ็ดหน่อไม้หมู
ผัดเผ็ดหน่อไม้เนื้อ
ผัดเผ็ดหน่อไม้กุ้งชีแฮ้
ผัดเผ็ดหน่อไม้ลูกชิ้นปลา
ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่

ผัดมะเขือยาว
ผัดเผ็ดมะเขือยาวหมู
ผัดเผ็ดมะเขือยาวเนื้อ
ผัดเผ็ดมะเขือยาวกุ้งชีแฮ้
ผัดเผ็ดมะเขือยาวลูกชิ้นปลา

ผัดเผ็ดมะเขือเปราะ
ผัดเผ็ดมะเขือเปราะหมู
ผัดเผ็ดมะเขือเปราะเนื้อ
ผัดเผ็ดมะเขือเปราะกุ้งชีแฮ้
ผัดเผ็ดมะเขือเปราะลูกชิ้นปลา
ผัดเผ็ดมะเขือเปราะปลาดุก

ฉู่ฉี่
ฉู่ฉี่ปลาทู
ฉู่ฉี่ปลาอินทรี
ฉู่ฉี่ปลาหมอ

แพนง
แพนงเนื้อ
แพนงไก่
แพนงหมู

ประเภทผัดจืด

ผัดถั่วงอก
ผัดถั่วงอกเลือดหมู
ผัดถั่วงอกเลือดเป็ด
ผัดถั่วงอกเลือดไก่
ผัดถั่วงอกหมู
ผัดถั่วงอกกุ้งชีแฮ้
ผัดถั่วงอกไก่

ผัดถั่วฝักยาว
ผัดถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้
ผัดถั่วฝักยาวปลาหมึก
ผัดถั่วฝักยาวเนื้อ
ผัดถั่วฝักยาวไก่
ผัดถั่วฝักยาวหมู

ผัดบวบเหลี่ยม
ผัดบวบเหลี่ยมกุ้งชีแฮ้
ผัดบวบเหลี่ยมปลาหมึก
ผัดบวบเหลี่ยมไก่
ผัดบวบเหลี่ยมหมู
ผัดบวบเหลี่ยมไข่

ผัดกะหล่ำปลี
ผัดกะหล่ำปลีกุ้งชีแฮ้
ผัดกะหล่ำปลีไก่
ผัดกะหล่ำปลีหมู
ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่
ไก่ผัดขิง

ผัดฟักเขียว
ผัดฟักเขียวกุ้งชีแฮ้
ผัดฟักเขียวไก่
ผัดฟักเขียวหมู
ผัดฟักเขียวไข่

ผัดเปรี้ยวหวาน
ผัดเปรี้ยวหวานแตงกวากุ้งชีแฮ้
ผัดเปรี้ยวหวานแตงกวาไก่
ผัดเปรี้ยวหวานแตงกวาหมู
ผัดเปรี้ยวหวานลูกชิ้นเนื้อ
ผัดเปรี้ยวหวานลูกชิ้นกุ้ง
ผัดฟักทองหมู
ผัดผักคะน้า
ผัดผักคะน้าลูกชิ้นกุ้ง
ผัดผักคะน้ากุ้งชีแฮ้
ผัดผักคะน้าปลาหมึก
ผัดผักคะน้าเนื้อ
ผัดผักคะน้าไก่
ผัดผักคะน้าหมู

ผัดแตงกวา
ผัดแตงกวากุ้งชีแฮ้
ผัดแตงกวาปลาหมึกสด
ผัดแตงกวาไก่
ผัดแตงกวาหมู
ผัดแตงกวาไข่

ผัดผักกาดกวางตุ้ง
ผัดผักกาดกวางตุ้งลูกชิ้นกุ้ง
ผัดผักกาดกวางตุ้งกุ้งชีแฮ้
ผัดผักกาดกวางตุ้งปลาหมึก
ผัดผักกาดกวางตุ้งเนื้อ
ผัดผักกาดกวางตุ้งไก่
ผัดผักกาดกวางตุ้งหมู

ผัดผักกาดดอง
ผัดผักกาดดองใส่ไข่

ผัดผักกาดขาว
ผัดผักกาดขาวกุ้งชีแฮ้
ผัดผักกาดขาวปลาหมึก
ผัดผักกาดขาวไก่
ผัดผักกาดขาวหมู

ผัดหน่อไม้
ผัดหน่อไม้กุ้งชีแฮ้
ผัดหน่อไม้ไก่
ผัดหน่อไม้หมู

ผัดกะหล่ำดอก
ผัดกะหล่ำดอกกุ้งชีแฮ้
ผัดกะหล่ำดอกไก่
ผัดกะหล่ำดอกหมู
   
สูตรผัดวุ้นเส้น สูตรผัดขิง
สูตรผัดฟักทอง  

ประเภททอด

ปลาทอดเค็ม
ปลาสีกุนเค็มทอด
ปลาสีเสียดเค็มทอด
ปลาไส้ตันเค็มทอด
ปลาน้ำดอกไม้เค็มทอด
ปลากระบอกเค็มทอด

เนื้อทอด
เนื้อเค็มทอด
เนื้อเค็มหวาน
ปลาเจี๋ยน
ปลาทูเจี๋ยน
ปลากะพงเจี๋ยน
ปลาตะเพียนเจี๋ยน
ปลาตาเดียวเจี๋ยน
ปลาแดงเจี๋ยน

หอยทอด
หอยแมลงภู่แห้งทอด
หอยหลอดแห้งทอด
เมนูไข่
ไข่เจียว
ไข่ดาว
ไข่ต้ม
ไข่ฟู
ไข่ลูกเขย

กุนเชียงทอด

ปลาทูนึ่งทอด

ประเภทพริกแกง

พริกแกง
พริกแกงกะหรี่
พริกแกงเขียวหวาน
พริกแกงคั่ว
พริกแกงเผ็ด
พริกแกงมัสหมั่น
พริกแกงส้ม

ประเภทน้ำพริก - เครื่องเคียง

น้ำพริก
น้ำพริกกะปิ
น้ำพริกมะเขือพวง
น้ำพริกมะดัน
น้ำพริกมะขามเปียก
น้ำพริกมะขามสด
น้ำพริกระกำ
น้ำพริกตาแดง
น้ำพริกเผา
น้ำพริกหนุ่ม
น้ำพริกปลาร้า
น้ำพริกปูเค็ม
น้ำพริกปลา
น้ำพริกกุ้งสด
น้ำพริกลงเรือ


หลน
หลนกะปิคั่ว
หลนปลาร้า
ปลาร้าทรงเครื่อง
หลนเต้าเจี้ยว
หลนปลาทูเค็ม
หลนปลาเจ่า

เครื่องเคียง
ชะอมชุบไข่ทอดมะเขือยาวชุบไข่ทอดผักจิ้มน้ำพริก

ประเภทยำ

ยำชุดที่ 1
ยำแตงกวา
ยำถั่วพู
ยำพริกหยวก
ยำใหญ่
ยำชุดที่ 2
ยำปลากรอบ
ยำสามตับ
ยำหอยแครง
ยำหอยแมลงภู่
ยำเนื้อโคทากระเทียมพริกไทย
ยำชุดที่ 3
ยำมะม่วง
ยำหัวปลีดิบ
ยำกะหล่ำปลี
ยำเนื้อย่าง
ยำหนังหมู

ประเภทข้าว

ข้าวต้มกุ๊ย
ข้าวต้มกุ๊ย
หัวไชโป๊ยำ
ถั่วลิสงทอด
เกี้ยมฉ่ายยำ
ผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยว
กุ้งแห้งยำ
ข้าวต้มเครื่อง
ข้าวต้มกุ้ง
ข้าวต้มหมู
ข้าวต้มปลากะพงแดง
ข้าวต้มปลากะพงขาว
ข้าวต้มปลาอินทรี
ข้าวต้มปลาช่อน
ข้าวผัด
ข้าวผัดกุ้ง
ข้าวผัดไข่
ข้าวผัดหมู
ข้าวผัดเนื้อ
ข้าวผัดกุนเชียง
ข้าวคลุกกะปิ

ประเภทเส้น

ก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อสับ
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้ง
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อ
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู
ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเนื้อ
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย