การใช้ศอก

ศอกเป็นอาวุธที่ใช้ในมวยไทยกันมาก เพราะสามารถที่จะน็อคคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ก็ทำให้คู่ต่อสู้แตกเป็นบาดแผล

ศอกที่ใช้ในมวยไทยมีหลายชนิด

ศอกตี / ศอกตัด / ศอกงัด / ศอกพุ่ง / ศอกกระทุ้ง / ศอกกลับ / ศอกสับ

ศอกตี

ศอกตี คือศอกที่ใช้ตีในบริเวณหน้า โดยยกศอกให้สูงระดับหน้าบิดหัวไหล่ให้ศอกพุ่งไปข้างหน้า ปลายหมัดหันเข้าหาลำตัวโดยกดศอกลง สืบเท้าหลังเปิดเล็กน้อย การ์ดอีกข้างหนึ่งไม่ตก

โอกาสที่จะใช้

๑. เมื่อคู่ต่อสู้สวิงหมัดมา

๒. เมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาประชิดและการ์ดตก

๓. เมื่อคู่ต่อสู้เตะสูงบริเวณก้านคอหัวไหล่

การป้องกัน

๑. ชิงชก - ผงะ

- หมัดแย้ป

- หมัดตรง

- ยกแขนรับแล้วตีศอกโต้ตอบด้วยแขนตรงข้าม

- ยกแขนรับแล้วโต้ตอบด้วยเข่าที่ลำตัว

๒. ถีบสกัดด้วยเท้านำบริเวณลำตัว

๓. เตะสกัดด้วยเท้านำโดยการฉาก ฉากซ้ายเตะขวา ฉากขวาเตะซ้ายที่ลำตัว

๔. ปัดด้วยหมัดนำกระทุ้งด้วยเข่าตาม

ศอกตัด

ศอกตัด คือศอกที่ใช้ในการต่อตีไปยังเป้าหมายโดยศอกขนานไปกับพื้น

โอกาสที่จะใช้

๑. เมื่อคู่ต่อสู้ใช้หมัดสวิง

๒. เมื่อคู่ต่อสู้การ์ดตก

๓. เมื่อคู่ต่อสู้เตะสูงโดยการสืบเท้าประชิด

การป้องกัน

๑. ถีบสกัดด้วยเท้านำบริเวณลำตัว

๒. ยกแขนตั้งการ์ดให้สูง

๓. ปัดด้วยหมัดนำ ผงะพร้อมด้วยเตะเท้าตาม

๔. ปัดด้วยหมัดตาม ผงะพร้อมด้วยเตะเท้าตาม

ศอกงัด

ศอกงัด คือศอกที่ตั้งขึ้นในท่าการ์ด เวลาใช้ย่อตัวลงพร้อมด้วยทั้งงัดศอกขึ้นในแนวดิ่งในผ่านลำตัวถึงหน้า

โอกาสที่จะใช้

๑. เมื่อคู่ต่อสู้ตั้งการ์ดกว้าง

๒. เมื่อคู่ต่อสู้เข้ามากอดและก้มต่ำ

๓. เมื่อคู่ต่อสู้จะโน้มคอมาตีเข่า

การป้องกัน

๑. ฉาก ชิงชกด้วยหมัดสวิง

๒. ฉาก เตะด้วยเท้านำ

๓. ฉากซ้ายเตะสกัดด้วยเท้าขวา ฉากขวาเตะสกัดด้วยเท้าซ้าย

๔. ใช้สองมือกดลง

๕. ถีบสกัดด้วยเท้านำที่หน้าอก

ศอกพุ่ง

ศอกพุ่ง คือศอกที่ตั้งอยู่ในท่าการ์ด เวลาที่ใช้ให้พุ่งศอกให้ศอกขนานกับพื้นข้อศอกทำมุม ๔๕ องศากับแขน ต้องเป็นศอกนำ

โอกาสที่จะใช้

๑. เมื่อคู่ต่อสู้ใช้หมัดสวิง

๒. เมื่อคู่ต่อสู้เตะสูงบริเวณก้านคอ หัวไหล่

๓. เมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาจะโน้มคอตีเข่า

การป้องกัน

๑. ชิงชกด้วยหมัดนำ

๒. ฉากซ้ายเตะสกัดด้วยเท้าขวา ฉากขวาเตะสกัดด้วยเท้าซ้าย

๓. ถีบสกัดบริเวณหน้าอก ลำตัว

๔. ก้มต่ำเข้ามากอดให้แน่น

ศอกกระทุ้ง

ศอกกระทุ้ง คือศอกที่ใช้ตีไปแล้วไม่ถูกเป้าหมายจึงกระทุ้งกลับเฉียงไปข้างลำตัว

โอกาสที่จะใช้

๑. เมื่อใช้ศอกที่ตีพลาด คู่ต่อสู้ติดตามเข้ามากระทุ้งกลับ

๒. เมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาคลุกวงในและก้มต่ำด้านหลัง

การป้องกัน

๑. ถีบสกัดด้วยเท้านำ

๒. ฉากไปหลังคู่ต่อสู้และเตะสกัด

๓. ผงะโยนด้วยเข่านำ

ศอกกลับ

ศอกกลับ คือศอกที่เหวี่ยงกลับไปข้างหลังและหมุนตัวแค่ครึ่งวงกลม

โอกาสที่จะใช้

๑. เมื่อคู่ต่อสู้ติดตามเข้ามา

๒. เมื่อคู่ต่อสู้การ์ดตกและเผลอ

๓. เมื่อคู่ต่อสู้มาข้างหลังตีเข่า

๔. เมื่อตีศอกคู่ต่อสู้ผิดแล้วหมุนตัวตีกลับอีกที

การป้องกัน

๑. ตั้งการ์ดสูง

๒. ถีบสกัดด้วยเท้านำ

๓. ฉาก เตะสกัดด้วยเท้านำและเท้าตาม

๔. ฉาก โยนด้วยเข่า

๕. ก้มต่ำเข้ากอดตีด้วยเข่าที่ท่อนขา

ศอกสับ

ศอกสับ คือศอกที่ใช้สับลงบนคู่ต่อสู้ที่เข้ากอดจะด้วยศอกเดี่ยวหรือคู่ก็ตามบริเวณใบหน้า จะต้องเร็วและแรง แต่คู่ต่อสู้ต้องเตี้ยกว่า

โอกาสที่จะใช้

ใช้เมื่อคู่ต่อสู้เข้ามากอดชิดตัว

การป้องกัน

๑. อย่าเข้าประชิด

๒. ชิงชก

๓. ถีบสกัด

๔. เตะสกัด