การเตะ การถีบ

หมายถึง การใช้เท้าเป็นอาวุธในการต่อสู้มวยไทย ใช้ได้ดีเมื่อเป็นฝ่ายรุกหรือสกัดการรุกของคู่ต่อสู้ เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุด เป็นอาวุธที่ยาวที่สุดในร่างกายของมวยไทย

การเตะมี ๔ ประเภท เตะเฉียง / เตะตัด / เตะตรง / เตะตวัดหลัง

- การเตะตรง (เตะผ่าหมาก)

- การเตะตวัดหลัง (จระเข้ฟาดหาง)

- การถีบ

การเตะตรง

การเตะตรงหรือเตะผ่าหมาก

คือการเตะขึ้นไปตรงๆระหว่างแขนทั้งสอง(ท่าการ์ด) ของคู่ต่อสู้

-. ยืนในท่าการ์ด เตะด้วยเท้านำหรือเท้าตาม

-. งุ้มปลายเท้าในขณะที่เตะ

-. ในขณะที่เตะจะให้สูงก็ให้เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย

-. การ์ดไม่ตก

เป้าหมาย

๑. ปลายคาง

๒. บริเวณลิ้นปี่

การป้องกัน

๑. ถอยพ้นระยะ

๒. ถอยโดยใช้เท้าตามและสลับ

๓. ฉากออกทางซ้ายและขวา

๔. ชิงชก

๕. ชิงเตะ

การโต้ตอบ

เมื่อคู่ต่อสู้เตะ

๑. เมื่อถอยพ้นระยะแล้วให้สืบเท้าเข้ามาเตะหรือถีบ

๒. เมื่อถอยแล้วให้สืบเท้ามาเตะด้วยเท้าหลังบริเวณลำตัว หรือบริเวณขาพับ

๓. ฉากออกทางซ้ายและขวาแต่ควรฉากไปทางตรงข้ามกับเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ เช่น คู่ต่อสู้เตะเท้าขวาก็ให้ฉากไปทางขวา แล้วโต้ตอบโดยใช้เท้าเตะตัดพับในของเท้าซ้ายคู่ต่อสู้

การเตะตวัดหลัง

การเตะตวัดหลังหรือจระเข้ฟาดหาง

คือการเตะเท้าข้างใดข้างหนึ่งออกไปแล้วการเตะนั้นผิดพลาดจากเป้าหมาย หลังจากการเตะนั้นผิดแล้วจะทำให้ตัวหมุนหันหลังให้คู่ต่อสู้ในจังหวะนี้เองเราก็ตวัดเท้าอีกข้างหนึ่งฟาดขึ้นไป เรียกว่ากวางเหลียวหลัง

-. เมื่อเตะผิด

-. ก้มตัวลงพร้อมกับยกเท้าที่ฟาดขึ้นให้สูง

-. เท้าจะต้องให้ตรงไม่งอ

-. เปิดฝ่าเท้าเพื่อจะให้ส้นเท้าถูกคู่ต่อสู้ เมื่อเตะเท้าขวาผิดก็ให้ก้มตัวลงเมื่อเท้าขวาลงพื้นก็เหวี่ยงเท้าซ้ายตามไป

เป้าหมาย

๑. บริเวณใบหน้า

๒. กกหู

๓. ปลายคาง

การป้องกัน

๑. การถอยพ้นระยะโดยการถอยเท้าตามและเท้าสลับ

๒. ถีบหลังหรือก้นเมื่อคู่ต่อสู้เตะตวัดหลังให้สืบเท้าเข้าไปถีบต้นขาหรือก้นของคู่ต่อสู้

๓. ถีบต้นขาด้วยเท้านำเมื่อคู่ต่อสู้เตะตวัดหลังมายังไม่ถึงเป้าหมาย

๔. ยกแขนรับเมื่อคู่ต่อสู้เตะตวัดหลังด้วยเท้าซ้าย ให้ยกแขนซ้ายขึ้นรับถ้าเตะตวัดหลังด้วยเท้าขวาก็ยกแขนขวาขึ้นรับ

การโต้ตอบ

๑. เมื่อพ้นระยะแล้วก็ให้สืบเท้าเข้าถีบบริเวณต้นขาและสะโพกด้วยเท้านำ

๒. ยกแขนรับแล้วเตะเท้าหลักของคู่ต่อสู้ เช่น คู่ต่อสู้เตะตวัดหลังด้วยเท้าซ้าย ยกแขนซ้ายรับแล้วสืบเท้าเข้าไปเตะตัดด้วยเท้าซ้ายบริเวณต้นขาหรือพับในขวาของคู่ต่อสู้ ถ้าคู่ต่อสู้เตะตวัดหลังด้วยเท้าขวาก็ทำในทำนองเดียวกัน

การถีบ

การถีบ

หมายถึงการใช้เท้าเป็นอาวุธอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับมวยไทยซึ่งเป็นอาวุธที่คอยก่อกวนไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าทำอันตรายกับเราง่ายๆ และยังสกัดการบุกของคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดี ถ้าถีบถูกเป้าหมายแล้วจะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักเป็นโอกาสให้เราทำการจู่โจมได้ง่ายขึ้น

โอกาสที่จะใช้

๑. เมื่อต้องการจะเข้าทำคู่ต่อสู้โดยใช้เท้าถีบนำไปก่อนเพื่อให้คู่ต่อสู้เสียหลักแล้วตามด้วย เตะ ชกหรือเข่า

๒. ใช้ถีบสกัดการบุกของคู่ต่อสู้

๓. เป็นการตัดกำลังของคู่ต่อสู้

เป้าหมาย

๑. บริเวณหน้าขา

๒. บริเวณท้อง หน้าอก

๓. บริเวณใบหน้า

วิธีกระทำ

ยืนในท่าการ์ด

-. ยกเท้าขึ้น(เท้านำ) ฝ่าเท้าเปิดแล้วถีบไปยังเป้าหมาย

-. ยกเท้านำขึ้นปลายเท้างุ้มแล้วถีบไปยังคู่ต่อสู้โดยการจิกเท้าลงไปยังเป้าหมาย ในการถีบจะให้ได้ผลและรุนแรงจะต้องก้าวสืบเท้าเข้าหาคู่ต่อสู้พร้อมกับถีบออก หรือในจังหวะที่คู่ต่อสู้พุ่งเข้ามาหา

-. ถ้าเป็นการถีบสกัดการเตะของคู่ต่อสู้ ให้ถีบบริเวณต้นขาอ่อน และควรจะถีบด้วยส้นเท้า

-. การ์ดต้องยกป้องกันไว้เสมอ

การป้องกัน

๑. ถอยพ้นระยะโดยถอยเท้าตามและเท้าสลับ

๒. ฉากออกไปทางซ้ายหรือขวา

๓. จับทุ่มเมื่อคู่ต่อสู้ถีบมาให้ใช้มือหนึ่งรองที่ส้นเท้าอีกมือหนึ่งจับที่ฝ่าเท้าพร้อมกับยกขึ้นผลักหรือดันคู่ต่อสู้ให้เสียหลัก

๔. จับปลายเท้าแล้วบิดโดยการยกเข่า จึงรองรับด้วยมือที่อยู่ข้างเดียวกับเข่าที่ยกหงายขึ้นวางบนเข่าจับส้นเท้า อีกมือหนึ่งจับปลายเท้าแล้วบิดมือทั้งสองไปทางซ้ายหรือขวา เช่น ถ้ามือขวาจับข้างบนก็ให้บิดไปทางขวา แต่หมายความว่าคู่ต่อสู้ต้องถีบเราด้วยเท้าขวา

๕. ฉากหลบแล้วเข้าประชิดพร้อมกับผลัก

การโต้ตอบ

๑. เมื่อถอยพ้นระยะแล้วเตะด้วยเท้าหลัง

๒. ฉากออกไปทางซ้ายหรือขวาแล้วเตะขาหลักของคู่ต่อสู้ ดังนั้นการฉากจึงควรฉากไปทางเท้าของคู่ต่อสู้ เช่น เมื่อคู่ต่อสู้ถีบด้วยเท้าซ้ายก็ให้ฉากไปทางซ้ายและเตะตัดเท้าหลักด้วยเท้าขวา

๓. จับแล้วเตะขาหลักหรือตีเข่าบริเวณต้นขาของเท้าที่ถีบ

๔. จับยกทุ่มโดยยกมือขึ้นรับแล้วเอามือช้อนจับเท้าที่ถีบอีกมือหนึ่งผลักทุ่มลงไป

๕. ฉากหลบแล้วเข้าประชิดผลักเมื่อคู่ต่อถีบด้วยเท้าซ้ายให้ฉากหลบออกทางซ้าย ถ้าถีบด้วยซ้ายขวาให้ฉากหลบออกทางขวาแล้วสืบเท้าเข้าประชิดพร้อมกับผลัก

๖. เข้าปะทะพร้อมโหนคอตีเข่าหรือตีศอก เมื่อคู่ต่อสู้ถีบด้วยเท้านำด้วยเท้าซ้าย ให้หลบออกทางซ้ายเล็กน้อยแล้วสืบเท้าเข้าปะทะ จะใช้พุ่งศอกกระแทกตีศอกหรือตีด้วยเข่า โดยเอามือข้างเท้าที่ถีบนั้นขึ้นรับอีกมือหนึ่งจับโหนคอตีเข่าบริเวณลำตัวหรือต้นขาเท้าถีบ