การใช้เข่า

เข่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงและหนักหน่วงรองจากการเตะ นักมวยที่มีการใช้เข่าได้ถูกวิธีและเก่งเข่าจะได้เปรียบคู่ต่อสู้เมื่อเข้าระยะประชิด จะเห็นว่ามีนักมวยถูกน็อคเอ๊าท์ด้วยเข่าบ่อย เข่ามักจะทำให้คู่ต่อสู้อ่อนกำลังลง บางครั้งก็อาจจะเปิดแผลที่บริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้ได้เช่นกัน

เข่าที่นิยมใช้กันทั่วไปมี เข่าโหน , เข่าเฉียง , เข่าตัด , เข่าลอย

ตีเข่าโหน

การตีเข่าโหนนั้นเราจะตีด้วยเข่าอะไรก็ได้ในขณะที่เราเข้าประชิดคู่ต่อสู้ โดยพยายามโน้มคอคู่ต่อสู้ลงมาเสียก่อนแล้วยกเข่าตีขึ้นตรงๆ เป้าหมายบริเวณหน้าท้องและใบหน้าคู่ต่อสู้

การฝึก

โดยให้จับคู่กัน แล้วให้คนหนึ่งเอามือจับคอของคู่แล้วพยายามกดลงมาพร้อมกับยกเข่าตีขึ้นตรงๆ บริเวณหน้าท้องหรือใบหน้า

การป้องกัน

๑. กันด้วยแขน

๒. ศอกตัด โดยใช้ศอกฟันลงไปบริเวณต้นขาของผู้ที่กำลังยกเข่าตี

๓. ชกท้อง เมื่อคู่ต่อสู้ตีเข่าเราชิงชกท้อง

๔. เข้าประชิดและเบี่ยงหลบหรือกอดเอวให้แน่น

๕. ผลักคู่ต่อสู้ออกไป(ผลักคาง)

ตีเข่าเฉียง

การตีเข่าเฉียงนั้นต้องตีเข่าขึ้นเฉียงทำมุมกับลำตัวคู่ต่อสู้ เป้าหมายบริเวณชายโครง

การป้องกัน

๑. เข้าประชิดคู่ต่อสู้ด้วยการกอดรัดให้แน่น(กอดประกบชิดตัว)

๒. ชิงชกสวน

๓. เข่าสูง โดยยกเข่ากัน

๔. เข้าประชิดเบี่ยงหลบตีเข่าโต้ตอบ

๕. ศอกกัน

ตีเข่าตัด

ลักษณะการตีเข่าตัดต้องพยายามตีให้ขนานกับพื้น เป้าหมายบริเวณต้นขาหรือชายโครง และขณะตีต้องให้ทิศทางของเข่าสวนกับการบิดของลำตัวจึงจะเกิดแรงดี

การป้องกัน

๑. จับเหวี่ยงซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ที่จะตีเข่าตัดเสียการทรงตัว

๒. เข้าประชิดกอดคู่ต่อสู้และตีเข่าโต้ตอบ

๓. ยกเข่ากัน

ตีเข่าลอย

ในการตีเข่าลอยเราใช้เท้านำ(ซ้ายหรือขวาก็ได้)ยกขึ้น และในจังหวะก่อนที่เท้านำที่เรายกขึ้นนั้นจะลงสู่พื้นก็ใช้เท้าหลักหรือเท้าตามกระโดดเข้าตีทันที ควรโดดให้สูงเพื่อให้เข่าพุ่งลอยไปข้างหน้าและการกระโดดตีเข่าลอยในขณะที่เท้าหน้ายังไม่ทันถึงพื้นก็เพื่อว่าให้มีแรงส่งช่วยให้มีความแรงขึ้น

การป้องกัน

๑. ถอยพ้นระยะ

๒. ฉาก - ชก (ฉากขวาสวิงขวา ฉากซ้ายสวิงซ้าย) โดยเมื่อคู่ต่อสู้โดเข่าลอยมาเราก็ฉากไปซ้ายหรือขวา เช่นฉากขวาเมื่อฉากไปแล้วในทันใดนั้นเราก็ใช้หมัดสวิงขวาชกไปที่บริเวณก้านคอ หน้าหรือคาง แล้วแต่จังหวะและโอกาส

๓. ฉาก - ถีบ (ฉากขวาถีบซ้าย ฉากซ้ายถีบขวา) โดยการฉากไปซ้ายหรือขวาเช่นเดียวกัน เมื่อฉากไปแล้วในขณะเดียวกันเราก็ใช้เท้าข้างซึ่งอยู่ใกล้ถีบคู่ต่อสู้

๔. ฉาก - เตะ (ฉากขวาเตะซ้าย ฉากซ้ายเตะขวา) เมื่อเราฉากไปซ้ายหรือขวาแล้วก็ใช้เท้าที่อยู่ใกล้คู่ต่อสู้เตะบริเวณต้นขา ท้อง ชายโครงหรือหน้า แล้วแต่จังหวะและโอกาส

๕. ผลัก