การใช้หมัดฮุค

ชนิดของหมัดฮุค

แบ่งตามตำแหน่งที่ใช้ฮุคได้เป็น ๒ ประเภทคือ

ก. ฮุคที่ใบหน้า

ข. ฮุคที่ลำตัว (นับตั้งแต่หน้าอกจนถึงสะเอวรวมทั้งสีข้างด้วย)

ลักษณะของหมัดฮุค

-. หมัด ข้อศอกและไหล่เคลื่อนที่ในจังหวะเดียวกัน

-. แรงส่งของหมัดส่งจากปลายเท้า สะโพกและหัวไหล่

-. งอแขนท่อนล่างให้ทำมุมกับแขนท่อนบนเป็นมุมประมาณ ๙๐ องศา

-. ชกด้วยการกระตุกหัวไหล่

-. ถ่ายน้ำหนักตัวเพื่อเพิ่มน้ำหนักหมัดโดยการยกส้นเท้าหลังขึ้น

โอกาสที่จะใช้

๑. ขณะเข้าคลุกวงใน หมัดฮุคเป็นหมัดสั้นฉะนั้นโอกาสที่จะใช้หมัดฮุคได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการใช้ในระยะประชิดตัว

๒. ใช้หมัดฮุคในการสกัดการบุกของคู่ต่อสู้เมื่อคู่ต่อสู้บุกอย่างย่ามใจ พยายามหาจังหวะที่คู่ต่อสู้เสียหลัก เช่น เตะผิดหรือชกผิด เบี่ยงตัวแล้วสาวเท้าเข้าประชิดพร้อมทั้งฮุคโดยฉับพลัน

๓. ขณะเมื่อคู่ต่อสู้ติดมุมหรือติดเชือก พยายามใช้หมัดนี้เป็นหมัดที่จะน็อคคู่ต่อสู้ได้

๔. ขณะเมื่อคู่ต่อสู้ต้อนเราเข้ามุม

การป้องกัน

ป้องกันหมัดฮุคที่หน้า

๑. ถอยสุดระยะ

๒. ฉากซ้ายขวา หากคู่ต่อสู้ฮุคทางซ้ายให้ฉากไปทางขวา และในทำนองเดียวกันถ้าคู่ต่อสู้ฮุคขวาให้ฉากไปทางซ้ายแล้วเตะ หรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามแต่โอกาส

๓. ชิงชกด้วยหมัดตรง คู่ต่อสู้ฮุคขวาชิงชกด้วยหมัดตรงซ้าย

๔. เข้ากอดโดยเร็วหากไม่สามารถจะป้องกันอย่างอื่นได้แล้ว

๕. ผงะถอยหลัง

๖. การ์ดสูงเพื่อกันชกถูกที่หน้าเรา หากคู่ต่อสู้ชกมาก็ติดแขนซึ่งเราการ์ดสูงไว้แล้ว

๗. หลบต่ำ โดยการย่อตัวและหัวเข่าเพื่อหลบวิถีของหมัด

ป้องกันหมัดฮุคที่ลำตัว

๑. ถอยสุดระยะ

๒. ฉากหลบ (เช่นเดียวกับหลบฮุคที่หน้า)

๓. ชิงชกด้วยหมัดตรง (เช่นเดียวกันกับฮุคที่หน้า)

๔. เข้ากอด

๕. พับแขนแนบลำตัวเบี่ยงส่วนหน้าของลำตัวคือสีข้างเยื้องไปข้างหน้าเข้าปะทะหมัด