การเตะเฉียง

๑. เป็นการเตะทแยงขึ้นโดยเตะขึ้นเป็นมุม ๔๕ องศา

๒. โดยทั่วไปจะใช้เท้าหลังเป็นเท้าเตะ

๓. เหวี่ยงขาทั้งท่อนขึ้นไปให้เข่างอเล็กน้อย

๔. เมื่อจะถึงเป้าหมายให้บิดเท้าเอากระดูกสันหน้าแข้งเข้าหาเป้าหมาย

การเตะเฉียงให้รุนแรงจะต้องสืบเท้าเข้าหาคู่ต่อสู้บิดสันแข้งเข้าหาคู่ต่อสู้

เป้าหมาย

๑. กกหูซ้ายขวา

๒. ก้านคอ(คอต่อ)

๓. บริเวณต้นแขน ซ้าย ขวา

วิธีเตะ

-. ยืนในท่าการ์ดใช้เท้าขวาหรือซ้ายนำ

-. เหวี่ยงเท้าหลังขึ้นไปให้สูงเป็นมุม ๔๕ องศา

-. บิดสันแข้งเข้าหาคู่ต่อสู้เมื่อถึงเป้าหมาย

-. ในขณะเตะให้เอนลำตัวมาหลังเล็กน้อยจึงจะทำให้การเตะนั้นสูงขึ้น

-. การ์ดต้องไม่ตก

หมายเหตุ :

เมื่อเตะพลาดเป้าหมายห้ามหมุนตัวเด็ดขาดเพราะการหมุนตัวเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ต่สู้กระทำการโต้ตอบได้โดยง่าย

การป้องกันและโต้ตอบ

๑. ถอยพ้นระยะ

คือถอยเท้าตามหรือถอยเท้าสลับ

การโต้ตอบ

- เมื่อถอยพ้นระยะแล้วให้ใช้เท้าหลังโต้ตอบคู่ เช่น เตะตัดกลาง ตัดล่าง

- สืบเท้าเข้าหาแล้วถีบ

๒. ถอยฉากตามเท้าที่เตะ

- คู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าซ้ายให้ฉากออกทางซ้ายบิดตัวไปหาเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ (ทางขวามือ) แล้วยกศอกทั้งสองขึ้นรับ

- คู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวาให้ฉากออกทางขวาแล้วยกศอกขึ้นรับโดยบิดไปทางเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ (ทางซ้ายมือ)

การตอบโต้

- เมื่อป้องกันแล้วติดตามด้วยการเตะตัดพับนอก

- ฉากตามเท้าที่คู่ต่อสู้เตะพร้อมยกขึ้นปิดป้องกัน (ยกศอกทางเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ) แล้วโต้ตอบโดยการเตะตัดพับในขาหลัก

- ฉากตามเท้าที่เตะยกศอกขึ้นป้องกัน (ยกศอกทางเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ) แล้วสวิงด้วยหมัดตรงข้ามกับเท้าที่คู่ต่อสู้เตะ สวิงบริเวณกกหูและปลายคางของคู่ต่อสู้

๓. หลบต่ำ

เมื่อคู่ต่อสู้เตะสูงมากหรือเมื่อเวลาจวนตัวสามารถป้องกันได้โดยย่อเข่าลงตาต้องมองคู่ต่อสู้ตลอดเวลา เมื่อหลบแล้วจะต้องหาทางโต้ตอบให้เร็วหรือถอยห่าง หลบออกไปให้เร็วหรือเข้ากอดประชิดอย่างเร็วและแน่น

การโต้ตอบ

เมื่อหลบได้แล้ว

-. ชกหมัดตรงบริเวณหน้าอกหรือท้อง

-. ใช้หมัดฮุคบริเวณลำตัว

-. ใช้หมัดอัปเปอร์คัตชกบริเวณท้อง ลิ้นปี่

๔. ชิงชก

เมื่อคู่ต่อสู้จะยกเท้าเตะ(แต่เท้ายังไม่ถึงเป้าหมาย) ก็ให้รีบชกก่อนทันทีโดยการใช้หมัดแย้ป บริเวณใบหน้าหรือโดยการใช้หมัดตรงบริเวณใบหน้าและปลายคาง ขณะชิงชกควรสืบเท้าเข้าหาคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็ว

การโต้ตอบ

เมื่อคู่ต่อสู้เสียหลักจากการที่ถูกชิงชกก็โต้ตอบ

- ชกหมัดตรง หนึ่ง - สอง

- โยนเข่าลอย

- เตะตัดลำตัวหรือเตะตัดล่าง พับนอกและพับใน

- ใช้ศอกตีหรือศอกตัดบริเวณใบหน้า

๕. เข้าปะทะ

เมื่อคู่ต่อสู้เตะมาให้เฉียง(เบี่ยง) ตัวเข้าปะทะ

- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวาเบี่ยงตัวไปทางซ้ายพร้อมกับสืบเท้าเข้าประชิด

- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าซ้ายเบี่ยงตัวไปทางขวาพร้อมกับสืบเท้าเข้าประชิดและพุ่งศอก

- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวาเบี่ยงตัวไปทางซ้ายพร้อมกับสืบเท้าเข้าประชิดและพุ่งด้วยศอกซ้าย

- ถ้าคู่ต่อสู้เตะมาด้วยเท้าซ้ายเบี่ยงตัวไปทางขวาพร้อมกับสืบเท้าเข้าประชิดและพุ่งด้วยศอกขวา

- โดยการการ์ดสูงแล้วสืบเท้าเข้าปะทะโดยการกอดหรือผลักคู่ต่อสู้

การโต้ตอบ

เมื่อเข้าปะทะคู่ต่อสู้แล้ว

- พยายามดึงคอคู่ต่อสู้ลงมาตีเข่าหรือตีเข่าบริเวณท้องหรือชายโครง

- ใช้ศอกพุ่งเข้าบริเวณใบหน้า

- ใช้ศอกตรงกันข้ามกับเท้าที่เตะ ตีศอกตีหรือศอกตัดบริเวณใบหน้า

- เข้ากอดพร้อมกับตีเข่าตัดบริเวณขาอ่อนคู่ต่อสู้ (ตีเข่าที่ขาหลัก)

๖. รับแล้วผลัก

เมื่อคู่ต่อสู้เตะ

- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าซ้ายให้ฉากไปทางซ้ายแล้วยกแขนรับจับขาคู่ต่อสู้ (การรับให้หงายมือขึ้นซ้อน) แล้วผลัก

- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวาให้ฉากออกทางขวาพร้อมกับยกแขนขึ้นรับจับขาคู่ต่อสู้แล้วผลัก

- เมื่อฉากไปตามเท้าเพื่อเป็นการผ่อนความแรงของเท้าที่เตะมาแล้วก็ให้ใช้มือทางที่เท้าของคู่ต่อสู้เตะมารับ

การโต้ตอบ

เมื่อคู่ต่อสู้เตะยกแขนรับแล้วทำการโต้ตอบโดยทันที

- เตะตัดขาหลักของคู่ต่อสู้

- ตีเข่าบริเวณต้นขาที่รับไว้

- ยกขาที่รับได้ขึ้นพร้อมกับผลัก

๗. ฉากถีบ

เมื่อคู่ต่อสู้เตะ

- เมื่อคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าขวาให้ฉากถอยออกข้างซ้ายแล้วถีบด้วยเท้านำ

- เมื่อต่อสู้เตะด้วยเท้าซ้ายให้ฉากถอยออกข้างขวาแล้วถีบด้วยเท้านำ

- เมื่อคู่ต่อสู้เตะให้ฉากถอยตามทางเท้าที่เตะ พร้อมกันนั้นให้ทำการถีบด้วยเท้านำบริเวณหน้าท้องหรือต้นขวา(หน้าขา) โดยเปิดฝ่าเท้า

การโต้ตอบ

เมื่อเท้าคู่ต่อสู้เตะผ่านพ้นไปแล้ว

- ถีบด้วยเท้านำโดยการฉากถอยแล้วจึงถีบบริเวณสะโพกหรือหลัง

- ก้าวเท้าเข้าไปแล้วเตะด้วยเท้าหลังบริเวณพับในขาหลัก

๘. ถีบสกัด

เมื่อคู่ต่อสู้จะทำการเตะหรือยกเท้าเตะแต่เท้ายังไม่ถึงเป้าหมายให้

- ถีบด้วยเท้านำบริเวณหน้าท้อง

- ถีบด้วยเท้านำบริเวณหน้าขาของเท้าที่เตะ

- ยกเท้านำขึ้นและเปิดฝ่าเท้าแล้วเหยียดออกไปสู่เป้าหมาย เมื่อคู่ต่อสู้เตะ ถ้าหากถีบหน้าขาพยายามใช้ส้นเท้าถีบเป็นดีที่สุด

การโต้ตอบ

เมื่อถีบสกัดคู่ต่อสู้แล้ว

- กระโดดตีเข่าลอย

- ชกหมัดหนึ่ง - สอง ตรงที่ใบหน้า

- เตะด้วยเท้าตามบริเวณส่วนล่างลำตัวและส่วนบน

- เข้าตีตอบโดยเข้าตีด้วยศอกตัด