การใช้หมัดอัปเปอร์คัต

ลักษณะของหมัดอัปเปอร์คัต

-. เป็นหมัดที่ใช้ชกวงใน และส่วนมากที่ชกคือบริเวณลำตัว แต่บางครั้งก็ใช้ชกใบหน้าแถวๆปลายคาง

-. หลักที่สำคัญในการชกเหมือนหมัดอื่นแต่ว่าต้องใช้กำลังส่งจากลำตัวเป็นส่วนใหญ่

-. สืบเท้าตรงข้ามกับหมัดที่เราจะใช้ชกเข้าไปใกล้ๆ

-. งอเข่าย่อตัวลงเล็กน้อย

-. ลดแขนข้างที่จะชกลงตรงๆแล้วกระตุกขึ้นข้างหน้า

-. หันหัวนิ้วมือออกข้างๆหันสันหมัดลงสู่พื้นดิน (หงายหมัด)

-. ใช้กำลังส่งจากเท้าหลังพร้อมกับชกขึ้นให้ถูกเป้าหมาย

-. ยกหมัดอีกข้างที่ไม่ได้ใช้ให้อยู่ตรงทัดดอกไม้เพื่อป้องกันหมัด

-. เมื่อชกแล้ว รีบกระตุกกลับเข้ามาอยู่ในท่าเดิมทันที

โอกาสที่จะใช้

๑. เมื่อเข้าคลุกวงใน

๒. เมื่อเป็นฝ่ายตั้งรับ

๓. เมื่อพบกับคู่ต่อสู้ที่ชอบการบุก

๔. เมื่อพบกับคู่ต่อสู้ที่เตี้ยกว่า

๕. เมื่อคู่ต่อสู้สวิงซ้ายให้อัปเปอร์คัตขวา โดยรีบสืบเท้าขวาเข้าไปก่อน และอัปเปอร์คัตซ้ายเมื่อคู่ต่อสู้สวิงขวา (ทำในกรณีที่คู่ต่อสู้ช่วงยาวกว่าเรามาก) ซึ่งเป็นการหลบหมัดสวิงโดยเข้าประชิดไปในตัวด้วย หมัดนี้จะมีผลในการชกมากเพราะคู่ต่อสู้มีช่องว่างให้มาก

๖. เมื่อคู่ต่อสู้ชกสวิงซ้ายไห้อัปเปอร์คัตซ้าย และเมื่อคู่ต่อสู้สวิงขวาให้อัปเปอร์คัตขวา (ในกรณีที่คู่ต่อสู้ ช่วงยาวเท่าๆกับเรา) เพราะเป็นการปิดหมัดสวิงมาด้วยหมัดของเราอีกข้างหนึ่งซึ่งยกในระดับกกหู แต่การชกแบบนี้จะได้ผลน้อย เพราะคู่ต่อสู้เปิดช่องว่างให้เราน้อยมาก

๗. เมื่อคู่ต่อสู้ถอยจนติดมุมแล้วจะถอยต่อไปอีกไม่ได้

๘. เมื่อเราอยู่ในสภาพที่ติดมุมเช่นเดียวกัน

๙. เมื่อคู่ต่อสู้ตีเข่าขวาให้ชิงชกอัปเปอร์คัตซ้ายเสียก่อนเพื่อเอาลำแขนปิดป้องเข่าไปในตัว และในทำนองเดียวกันให้ชิงชกอัปเปอร์คัตขวาเมื่อคู่ต่อสู้จะเข่าซ้าย

๑๐. พยายามใช้หมัดนี้ให้มากเมื่อคู่ต่อสู้มีจุดอ่อนที่ท้อง

การป้องกัน

๑. เมื่อเรารู้ว่าคู่ต่อสู้ชกหมัดอัปเปอร์คัตได้ดีอย่าพยายามเข้าวงใน

๒. ถอยให้พ้นระยะของหมัด

๓. ใช้ฝ่ามือปะทะ โดยที่เมื่อคู่ต่อสู้ชกอัปเปอร์คัตซ้ายให้เอาฝ่ามือทั้งสองประสานกันเพื่อปะทะให้หมัดนั้นไม่ถูกตัวเรา และทำเช่นเดียวกันเมื่อคู่ต่อสู้ชกอัปเปอร์คัตขวา

๔. ชิงชกหมัดอัปเปอร์คัตในทางเดียวกันก่อนที่คู่ต่อสู้จะชก (คือคู่ต่อสู้จะชกหมัดขวาเราก็ชิงชกด้วยหมัดซ้าย เพื่อเป็นการปิดด้วยลำแขนไปในตัวด้วย และในทำนองเดียวกันถ้าคู่ต่อสู้อัปเปอร์คัตซ้ายเราก็ชิงชกด้วยอัปเปอร์คัตขวาเสียก่อน)

๕. เข้าปล้ำคู่ต่อสู้ในขณะที่อยู่วงในและเราไม่สามารถที่จะใช้หมัดอัปเปอร์คัตได้ โดยเราพยายามปล้ำให้คู่ต่อสู้เสียหลักจนใช้หมัดอัปเปอร์คัตไม่ได้ผล

๖. ชิงชกด้วยหมัดตรงเสียก่อน