การใช้หมัดสวิง

หมัดสวิงที่ใช้กันก็คือหมัดสวิงเข้าที่บริเวณหน้า อวัยวะที่เราหมายก็คือปลายคางและกกหู แต่ที่จะใช้ชกลำตัวคู่ต่อสู้นั้นได้ผลน้อยมาก เพราะคู่ต่อสู้ยกแขนซึ่งเป็นการ์ดคอยปิดอยู่แล้ว

ลักษณะของหมัด

-. เหวี่ยงออกจากข้างลำตัว

-. แขนข้างที่ชกนั้นงอเล็กน้อย

-. คว่ำมือลงเพื่อให้สันหมัดถูกคู่ต่อสู้

-. ถ่ายน้ำหนักตัวข้างที่เราจะชกให้มากเพื่อเพิ่มน้ำหนักหมัด โดยถ้าเราจะชกสวิงขวาเราก็ถ่ายน้ำหนักไปทางขวาพร้อมทั้งฉากขวา ในขณะที่ปล่อยหมัดการชกสวิงซ้ายก็เช่นเดียวกัน

-. หมัดอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ชกต้องอยู่ในลักษณะที่การ์ด คือยกสูงขึ้นกันหมัดคู่ต่อสู้ด้วย

โอกาสที่จะใช้

๑. เป็นหมัดสวนเมื่อคู่ต่อสู้เตะ โดยที่คู่ต่อสู้เตะซ้ายเราก็สวนด้วยสวิงซ้าย ในทำนองเดียวกันเมื่อคู่ต่อสู้เตะขวาเราก็สวนด้วยสวิงขวา

๒. เมื่อคู่ต่อสู้บุกมาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ เราก็ใช้วิธีฉากแล้วสวิงซ้ายและขวาแล้วแต่จังหวะ

๓. ชิงชกเมื่อคู่ต่อสู้เตะ คือเมื่อคู่ต่อสู้จะเตะซ้ายเราก็ชิงชกด้วยสวิงขวาโดยสืบเท้าเข้าไปเพียงเล็กน้อย และทำนองเดียวกันถ้าเราเห็นว่าคู่ต่อสู้จะเตะขวาเราก็รีบชิงชกด้วยสวิงซ้าย

๔. เป็นหมัดสวนเมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงมาเราก็ฉากและสวนด้วยสวิง เช่น คู่ต่อสู้ชกตรงซ้ายมาเราจะหลบโดยฉากไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ ถ้าฉากออกทางขวาก็ต้องใช้สวิงขวา ถ้าฉากออกซ้ายก็ต้องใช้สวิงซ้าย

๕. ใช้เป็นหมัดสวนเมื่อคู่ต่อสู้โยนเข่าลอย

๖. ใช้หมัดสวิงนี้เมื่อมีช่วงยาวกว่าคู่ต่อสู้

การป้องกัน

๑. ถอยสุดระยะทั้งเท้าตามและเท้าสลับ

๒. ผงะถอยหลัง

๓. หลบต่ำ ในการหลบหมัดสวิงนี้การหลบต่ำได้ผลมากพอๆกับการถอยสุดระยะทีเดียว เพราะว่าหมัดสวิงนี้ใช้ชกใบหน้าส่วนมากเราก้มต่ำหมัดนั้นก็จะเลยไป การหลบต่ำนี้ก็ทำอย่างเดียวกับการหลบหมัดอื่น คือใช้ย่อเข่าแต่การ์ดต้องสูงอย่างเดิม

๔. สืบเท้าเข้าประชิด อันนี้ก็เช่นเดียวกันคือรีบสืบเท้าเข้าหาคู่ต่อสู้เสียก่อน หมัดสวิงที่จะถูกเราก็ถูกเพียงกลางลำแขน

๕. ชิงชกด้วยหมัดตรง คือถ้าคู่ต่อสู้ชกด้วยสวิงซ้ายเราก็ชิงชกด้วยตรงซ้าย ถ้าคู่ต่อสู้ชกด้วยสวิงขวาเราก็ชิงชกด้วยตรงขวา

๖. ชิงถีบสกัดที่ลำตัวด้วยั้นจะถูกแขนที่เรายกกันไว้

๘. ถ้าเรารู้ว่าคู่ต่อสู้ใช้หมัดสวิงได้ดีเราควรเตะที่ต้นแขนให้มากเพื่อตัดกำลังในการใช้หมัดนั้น